Mesologiepraktijk Petra Datema

                                                                             

Vergoedingen Mesologie® 2016

Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend


Verzekeraar

Dekking

Anderzorg  

onderdeel  van Menzis

Mesoloog lid van NVVM

Extra 80% per dag, max. €400 per jaar

Jong 80% per dag, max. €200 per jaar

Totaalbedrag is consult inclusief   middelen  

Aevitae (soort tussen-persoon die   

voor VGZ, Avero en ASR uitvoert, dus afhankelijk van voorwaarden uitvoerder)

· Plus: €50 per consult, max €300  

· Top: €50 per consult, max €400

· Vip: €50 per consult, max €500 / 70%   tot max €750

Antroposana

Zie Avero Achmea hieronder

Avero Achmea (Zilveren   

Kruis)

Mesoloog lid van NVVM   

· Start €40 per dag, max. €450 per jaar  

· Royaal €40 per dag, max. €650 per jaar  

· Excellent €40 per dag, max. 20consulten  per jaar  

· Beter voor nu € 40 per dag, max 20   consulten  

· Juist voor jou € 40 per dag, max € 250   per jaar  

· Alle pakketten inclusief geregistreerde   middelen

Azivo (samen met Menzis)

Mesoloog lid van NVVM  

· Top € 450 per jaar, max 80 % per  consult  

· Top extra €600 per jaar, max 80 % per consult

Bewuzt (merk van VGZ)

Mesoloog in Zorggids  

· Bewuzt Alternatief Goed €45 pd, max   €250 pj  

· Bewuzt Alternatief Beter €45 pd, max   €500 pj  

Besured 

(Cares, merk van VGZ)

Mesoloog in Zorggids  

· 80% consult met max €50, max €200 pj

Confior 

= Menzis

CZ Aktief 

CZ eist elke 3 maanden een update van het register.

Mesoloog lid van NVVM  

· Jongeren €30 per dag, max. €200 per  jaar  

· Gezinnen €40 per dag, max. €350 per  jaar  

· 50+ €40 per dag, max. €350 per jaar  

· Basis €30 per dag, max. €250 per jaar  

· Plus €40 per dag, max. €450 per jaar  

· Top €40 per dag, max. €600 per jaar  

· Excellent €50 per dag, max €1000 per  jaar  

Totaalbedragen per jaar incl.   homeopatische geneesmiddelen.

De Goudse  

(= Cares Goudse tak van   

VGZ cooperatie)

 · Basis: €50 per consult, max. €300 per   jaar, hom middel max 150  

· Uitgebreid: €50 per consult, max. €400   per jaar, hom max 500  

· Totaal : 100%, max. €500 per jaar, hom   max 500  

· Top: 100%, max. €600 per jaar, hom max  500  

Vergoeding   mesologen vermeld in de Zorggids van VGZ

Delta Lloyd

Mesoloog lid van NVVM

· Zilver €25 per dag, max. €250 per jaar  

· Extra €50 per dag, max. €250 per jaar  

· Compleet €50 per dag, max. €500 per jaar  

· Comfort €50 per dag, max. €1000 per jaar  

· Top €50 per dag, max. €1500 per jaar  

Totaalbedrag per jaar incl.   homeopatische geneessmiddelen

FBTO (Zilveren   Kruis)

  • Modele: Alternatieve geneeswijzen max €35,- per consult, max. €500 pj inclusief geregistreerde  middelen

Mesologen lid van   NVVM

De Friesland  

Mesoloog moet aangesloten zijn bij de   NVVM en RBCZ (en in register staan van koepelvereniging).  

· Aanvullend standaard max € 45 per dag,   max €250 per jaar  

· Aanvullend Extra max €45 per dag, max   €500 per jaar  

· Aanvullend   optimaal max €45 per dag, max €750 per jaar

Gezondlevenverzekering

  

(samenwerking Avero,  

ACHMEA en   EkoPlaza)

Mesoloog lid van NVVM  

· Royaal, € 40 per dag, max 16 consulten  

· Excellent, € 40 per dag, max 20   consulten  

· Beter voor nu, € 40 per dag, max 20   consulten  

· Homeopathische geneesmiddelen 100 %   vergoed  

· Eerste consult wordt € 50 vergoed en €   50 euro voor niet geregistreerde middelen

Groene Land   Achmea  

= Zilveren Kruis per 1-1-2016, zie   website  

NVVM wordt erkend   door Zilveren Kruis

IAK (of mesoloog wordt   

vergoed is afhankelijk   

van uitvoerder Avero  

ACHMEA, ASR of VGZ)

IAK eigen pakket  

· Jong: €200, max € 50 per dag  

· Compact: max €50 per dag, keuze uit   budget €400, €250 en  €100  

· Compleet: max €50 per dag, keuze uit   budget €650, €550 en  €400  

· Extra compleet: max €50 per dag, keuze   uit budget €850,  €750 en €650  

· Comfort: max €50 per dag, budget €750  

· Voor uitvoerder VGZ geldt dat zowel qua  pakket als  beroepsverenigingen VGZ wordt gevolgd   (opname in  Zorggids)  

· Voor uitvoerder Avero geldt dat Avero   Achmea wordt  gevolgd qua pakket en erkende beroepsverenigingen

IZA  (tak van VGZ cooperatie)

= VGZ per   1-1-2016

IZZ  

(Tak van VGZ cooperatie)

  

Mesoloog in Zorggids  

Regeling extra vergoedingen;  

· Pakket 1: €45, max € 200 p/j voor consult  

· Pakket 2: €45, max € 200 voor consult  

· Pakket 3: €45%, max €500 voor consult  

· Homeopathische   geneesmiddelen maximaal € 100 per jaar

Menzis

· Jongeren Verzorgd ; 80% vergoed, tot   maximaal €200 per kalenderjaar   

· Extra Verzorgd 2; 80% vergoed, tot   maximaal €400 per kalenderjaar  

· Extra Verzorgd 3; 80% vergoed, tot   maximaal €600 per kalenderjaar  

Mesoloog lid NVVM

Ohra

Mesologie, lid NVVM, staat in de   polisvoorwaarden vermeld.

· OHRA Aanvullend €250,-, max €45 per dag  

· OHRA Extra Aanvullend €500,-, max €45   per dag  

· OHRA Uitgebreid   €750,-, max €45 per dag

ONVZ   Zorgverzekeraar

Mesologie, lid NVVM

· Optifit: Behandelaar, max. € 65 per   behandeling, max. € 250 p/j.  

· Topfit: Behandelaar, max. € 65 per   behandeling, max. € 500 p/j  

· Superfit: Behandelaar, max. € 65 per   behandeling, max €500 p/j.

OZF Achmea

NVVM staat vermeld in de lijst

· AV compact, max €40 per consult, max   €200 per jr  

· AV royaal, max   €50 per consult, max €500 per jr

PMA (Menzis)

NVVM staat vermeld in de lijst

· JongerenVerzorg: 80 %, max € 200  

· ExtraVerzorgd 2: 80 % max € 400  

· ExtraVerzorgd 3:   80 % max € 600

PNO

= ONVZ & VVAA

NVVM staat op lijst van erkende beroepsverenigingen.

· Standaard: max €100 per jaar  

· Keuze: max €250 per jaar  

· Extra: max €350 per jaar  

· Compleet: max   €600 per jaar

Promovendum (werkt samen met VGZ)

Vergoeding mesoloog vermeld in Zorggids.

· Primair; 80% (maximum € 100) en €30 per behandeling  

· Royaal; 80% (maximum € 200) en €30 per behandeling  

· Optimaal; 100% (maximum € 500) en €30 per behandeling  

· Excellent; 100% (maximum € 500) en €30  per behandeling  

· Daarboven 70% van   consult tot €750  

Take Care Now

(Zilveren Kruis)  

· T@ke 2; €40 per consult max €350 per   kalenderjaar  

· T@ke3; €40 per   consult max €500 per kalenderjaar

Trias

= VGZ

UMC zorgverzekeraar

VGZ cooperatie

Mits vermelding in Zorggids

· UMC Extra Zorg 1; €300 per kalenderjaar  

· UMC Extra Zorg 2; €300 per kalenderjaar  

· UMC Extra Zorg 3; €500 per kalenderjaar  

· UMC Extra Zorg 4;   €750, per kalenderjaar  

Univé

(VGZ coöperatie)

Vergoeding wordt gegeven aan   alternatieve zorgverleners die in de Zorggids vermeld staan.

· Aanvullend goed; €300 max €45 per dag

· Aanvullend beter; €500 max €45 per dag  

· Aanvullend best; €800 max €45 per dag  

· Jong Pakket; €200 max €45 per dag  

· Gezin Pakket; €300 max € 45 per dag  

· Vitaal Pakket; €300 max €45 per dag  

· Fit &Vrij Pakket; onderdeel van uw   zorgtegoed max €45 per dag.  

Zorg Select polis heeft 2 alternatieve   pakketten:  

   · Alternatief 250--> € 250,00 budget   met max €45,00 per dag  

    · Alternatief   500--> € 500,00 budget met max €45,00 per dag  

VGZ

Vergoeding wordt gegeven aan   alternatieve zorgverleners die in de Zorggids vermeld staan.  

· Aanvullend goed; €300 max €45 per dag  

· Aanvullend beter; €500 max €45 per dag  

· Aanvullend best; €800 max €45 per dag  

· Jong Pakket; €200 max €45 per dag  

· Gezin Pakket; €300 max € 45 per dag  

· Vitaal Pakket; €300 max €45 per dag  

· Fit &Vrij Pakket; onderdeel van uw   zorgtegoed max €45 per dag.  

VVAA 

= PNO & ONVZ

NVVM staat op de lijst erkende   beroepsverenigingen van de VVAA  

· Optimaal; €65 per consult max €250 per   kalenderjaar  

· Top; €65 per consult max €500 per   kalenderjaar  

· Excellent; €65   per consult max €500 per kalenderjaar  

ZEKUR (Univé)

Mesoloog opgenomen in de Zorggids

· Extra Zekur Zorg;   max €25 per consult, max €250 per jaar  

Zilveren Kruis   Achmea

· Aanvullend plus 2 sterren €40 max €450   per kalenderjaar

· Aanvullend plus 3 sterren €40 max €650   per kalenderjaar

· Aanvullend plus 4   sterren €40 max €850 per kalenderjaar  

ZieZo (Zilveren Kruis) 

 · ZieZo aanvullend   2: € 250 per kalenderjaar, max € 40 per dag